فایلهای راهنمای تعمیرات ماشین آلات سنگین هیوندای

 

 

 

برای جستجو در مرورگر خود گزینه ctrl +f را بزنید

 

R55-3

R55-7

R55-7A

R55-9

R55-9A

R80-7

R80-7A

R60CR-9

R60-9S

R60CR-9A

R80CR-9

R80CR-9A

 

 

R110-7

R110-7A

R125LCR-9A

R140LC-9S

R130LC-3

R140LC-7

R140LC-7A

R140LC-9

R160,180LC-9A

R140LC-9A

R145CR-9A

R160LC-3

R160LC-7

R160LC-7A

R145CR-9

R180LC-3

R180LC-7

R180LC-7A

R160,180LC-9

R210LC-3

R210LC-7

R210LC-7A

R210LC-9

R160,180LC-9S

R210NLC-7

R210NLC-7A

R210NLC-9

 

R210,220LC-7H

 

 

R220LC-9S

R210LC-7H(#9001-)

R220NLC-9A

R220LC-9SH

R220LC-9A

R210LC-7(#98001-)

R235LCR-9

R235LCR-9A

R250LC-3

R250LC-7

R250LC-7A

R250LC-9

 

 

R260LC-9S

R260LC-9A

R290LC-3

R290LC-7

R290LC-7A

R290LC-9

 

 

 

R290LC-9MH

 

R300LC-9S

R300LC-9SH

R300LC-9A

R300LC-7

R305LC-7

R370LC-7

 

R320LC-3

R320LC-7

R320LC-7A

R320LC-9

 

R330LC-9S

R330LC-9SH

R330LC-9A

R360LC-3

R360LC-7

R360LC-7A

R380LC-9

 

 

R380LC-9SH

R380LC-9A

 

 

R430LC-9

R430LC-9SH

 

 

 

R430LC-9A

R450LC-3

R450LC-7

R450LC-7A

R480,520LC-9

 

R500LC-7

R500LC-7A

R480,520LC-9S

 

 

 

R480LC-9MH

 

 

 

R480,520LC-9A

 

 

R800LC-7A

R800LC-9

 

 

 

R1200-9

R140LC-9S(Brazil)

R160LC-9S(Brazil)

R220LC-9S(Brazil)

 

 

 

R80-7(India)

R110-7(India)

R140LC-9(India)

R140LC-9V(India)

R210-7V(India)

R210-7(India)

 

R220LC-7(India)

R340LC-7(India)

R510LC-7(India)

R220LC-9(India)

R390LC-9(India)

 

 

 

 

MINI EXCAVATOR

 

 

 

R15-7

R22-7

R28-7

R36N-7

R16-7

R35-7

R75-7

 

R35Z-7

R35Z-7A

R35Z-9

 

R16-9

R27Z-9

R25Z-9A

 

 


R55W-3

R55W-7

R55W-7A

R55W-9

R60W-9S

R55W-9A

R130W-3

R140W-7

R140W-7A

R140W-9

R140W-9S

R95W-3

R170W-3

R170W-7

R170W-7A

R170W-9

R170W-9S

R200W-3

R200W-7

R200W-7A

R210W-9

R180W-9S

R180W-9A

R140W-9A

 

 

 

R210W-9S

R210W-9A

 

 

 

 

R210W-9AMH

 


 

HL720-3 

 

 

 

 

 

HL730-3 

 

 

 

 

HL730TM-3

 

HL730(TM)-7

HL730(TM)-7A

 

 

HL730(TM)-9

HL730(TM)-9A

HL730-9S

HL740-3(-#0847)

 

 

 

HL730-9S(Brazil)

HL740TM-3(-#0250)

 

 

HL740-7S

 

HL740(#0848-)/740TM-3(#0251-)

HL740(TM)-7

HL740(TM)-7A

 

 

HL740(TM)-9

HL740(TM)-9A

HL740-9S

 

 

HL740-9B(Brazil)

HL740-9S(Brazil)

HL750 

HL757-7

HL757(TM)-7A

 

HL750TM 

HL757TM-7

HL757-7S

 

 

HL757(TM)-9

HL757(TM)-9A

HL757-9S

 

 

 

HL757-9S(Brazil)

 

 

 

HL757-9SM

HL760(#1001-#1301)

HL760-7

HL760-7A

 

HL760(#1302-)

HL760-9

HL760-9A

HL760-9S

 

 

HL760-9A(Waste Handler)

HL770(#1001-#1170)

HL770-7

HL770-7A

 

HL770(#1171-)

HL770-9

HL770-9A

HL770-9S 

HL780-3

HL780-3A

HL780-7A

 

 

HL780-9

HL780-9A

HL780-9S

SL730

 

 

 

 

SL733

SL733S

 

 

 

SL735

SL760

 

 

 

SL763(-#0500)

SL763(#0501-)

 

 

 

SL763S

SL765

 

 

 

 

 

 

 

 


 

HB90/HB100

 

 

 

 

 

 

 

H930C/H940C

H930CB/H940CB

 

 

 

 

 

 

 

H930S/H940S

 

 

 

H930ST/H940ST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

HSL810

HSL650-7

HSL650-7A

 

 

HSL850-7

HSL850-7A

 

T-SERIES

 

 

 

HSL500T

HSL1500T

 

 

HSL600T-680T

 

 

 

HSL800T

 

 

 

 


 Road roller

HR25/30T-9

 

 

 

HR70/110/120/140C-9

 

 

 

HR120C-9(canopy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISUZU 4JG2

MITSUBISHI S4S, S6S

KUBOTA 03-M-E2B

MITSUBISHI 4G63-32HL, 4G64-33HL

YANMAR 3TNV, 4TNV

MITSUBISHI S4K, S6K

YANMAR 4TNE94, 98, 106

MITSUBISHI L2(A,B,E), L3(A,B,E)

YANMAR 4TNV94L

MITSUBISHI S6S-T

YANMAR TNV SERIES-ECM

MITSUBISHI SL,SM

YANMAR FUEL INJECTION

MITSUBISHI D04FD-TAA

YANMAR TNV ELEC T-SHOTTING

MITSUBISHI L-SERIES

YANMAR TNV-Series Service Tool l

MITSUBISHI SL-SERIES

KUBOTA V3300

LPG BI-FUEL IMPCO Service

KUBOTA V3600

GM 4.3L

KUBOTA V2203M-E3B

CUMMINS QSB4.5 & 6.7(Tier3) Operation & Maintenance

KUBOTA V3307DI-E3B

CUMMINS QSC8.3 & QSL9(Tier2) Operation & Maintenance

KUBOTA Operation

CUMMINS QSC8.3 & QSL9(Tier3) Troubleshooting & Repair

KUBOTA V3800 Workshop

CUMMINS ENGINE ELE CIRCUIT

KUBOTA V3800 Diagnosis

 

HYUNDAI D6A

CUMMINS QSB Service(volume 1)

HYUNDAI D6B

CUMMINS QSB Service(volume 2)

HYUNDAI L4GC

CUMMINS QSM11 Troubleshooting & Repair

HYUNDAI D4DA

CUMMINS QSX15 Operation & Maintenance

 

CUMMINS QSK23 Operation & Maintenance

YUCHAI YC6J125Z-T20

PERKINS 1104C Operation

WEICHAI WD10G220E21

PERKINS 1104C Testing & Adjusting

 

PERKINS 1104D Operation & Maintenance

 

PERKINS 1104D Testing & Adjusting

DEUTZ D 2011

PERKINS 1204E Operation

DEUTZ TCD 2012

PERKINS 1204E Electrical & Electronic A&I

IVECO F4GE

PERKINS 1204E Troubleshooting

IVECO Operation

PERKINS 1204E Testing & Adjusting

 

PERKINS 1204E Disassembly and Assembly

HCEC HM5.9 Owners

HCEC HM8.3 Troubleshooting & Repair

HCEC HM8.3 Owners

HCEC HE6.7 T/shooting & Repair(volume 1)

HCEC HE6.7 Owners

HCEC HE6.7 T/shooting & Repair(volume 2)

HCEC HE8.9 Owners

HCEC HE6.7 T/shooting & Repair(volume 3)

HCEC HM5.9 Operation & Maintenance

HCEC HE6.7 T/shooting & Repair(volume 4)

HCEC HM8.3 Operation & Maintenance

HCEC HE8.9 T/shooting & Repair(volume 1)

HCEC HE6.7 Operation & Maintenance

HCEC HE8.9 T/shooting & Repair(volume 2)

HCEC HE8.9 Operation & Maintenance

 

HCEC HM5.9 Service(volume 1)

 

HCEC HM5.9 Service(volume 2)

 

HCEC HE6.7 Service(volume 1)

 

HCEC HE6.7 Service(volume 2)